Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων της Κοσμητολογίας στο αντικείμενο της Δερματολογίας.

Πέραν του στιβαρού θεωρητικού υπόβαθρου, οι φοιτητές της κατεύθυνσης θα διδαχθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν εξατομικευμένες τεχνικές στο πεδίο της Δερματολογίας.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις επαγγελματικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στον χώρο των εφαρμογών της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία και της ορθής επιστημονικής προσέγγισης και πρακτικής.