Επικοινωνία

Γραμματεία ΠΜΣ «Κοσμητολογία»
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΤΘ141 Σίνδος, 57400, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013444
Fax: 2310 791176
e-mail: pms.cosm@nutr.ihu.gr